Algemene voorwaarden cateringen /evenementen

 

Algemeen 

1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Catering Service Pramisi zijn bevestigd.  

2. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.  

3. De looptijd van een optie op een catering is 4 weken na aanvraag van de vrijblijvende offerte. Bij een spoedorder is dat echter 3 dagen na aanvraag van de vrijblijvende offerte   

Betaling

1. Contante betaling bij levering, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.

2. Facturen dienen binnen 14 dagen voor factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is Catering Service Pramisi gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van €25,- in rekening te brengen. 

3.Bij het aanleveren van gerechten die niet in de offerte vermeld staan, zal er een bedrag van €25,- per gerecht in rekening gebracht worden door Catering Service Pramisi. Deze dient contant afgerekend te worden.

4.Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend. 

Annuleringen 

1. Bij annulering van catering en verhuur binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats. 
2. Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats. 
3. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 5 dagen voor de levering wijzigen. 

Schade
 

1. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden. 
2. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht 
3. Catering Service Pramisi stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal. 
4. Gehuurde materialen dienen bij overnachting droog weggezet te worden. 

Aansprakelijkheid
 

1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee. 

2. Bij vertraging van de werkzaamheden waarbij Catering Service Pramisi niet verantwoordelijk voor is,(denk hier aan te late levering van gerechten en dergelijke) zal er een bedrag van €50,- p/u in rekening gebracht worden. Deze dient contant afgerekend te worden.

3. Catering Service Pramisi is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Catering Service Pramisi.

Levering

1. Bestellingen boven de 15 personen binnen Amsterdam worden gratis bezorgd.
2. Bij bestellingen onder de 15 personen binnen Amsterdam wordt € 0,50 per kilometer berekend. 
3. Bij bestellingen welke bezorgd worden buiten Amsterdam, wordt € 0,50 per kilometer berekend.
4. De bezorgkosten per kilometer worden gefactureerd vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (Tefelenstraat 17).
6. Bij complete feesten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte. 
7. Bij grote leveringen zijn wij genoodzaakt om een aanbetaling te vragen.

 

Met vriendelijke groet,

Fabian Sandvliet/Ricardo Plato