Referentie Masterboys

Inleiding

Masterboys is een organisatie die in 2007 is opgericht voor jongeren uit achterstandswijken in Amsterdam. Masterboys richt zich op de straatjeugd die aangetrokken is tot criminaliteit , maar wel de motivatie heeft om te kiezen voor een positief alternatief. Stefano van Delden is oprichter, coach en trainer van Masterboys. Stefano van Delden wil de jongens geven wat hij zelf nooit heeft gehad, een rolmodel. In 2007 startte hij Masterboys. In 2008 telde zijn volgers 80 jongeren, in 2011 bereikt Masterboys al meer dan 100 jongeren. De jongeren van Masterboys trainen wekelijks en bezoeken regelmatig voetbaltoernooien, jongerenevenementen en debatten.

De jongeren

De doelgroep van Masterboys bestaat uit leerlingen van basisscholen, de onderbouw van het VMBO en praktijkscholen. Het zijn voornamelijk jongeren met een taal- en leerachterstand. Zij hebben een laag gezinsinkomen en sommigen zijn al een aantal keer in aanraking geweest met justitie. Vaak ontbreekt het hen aan een positief voorbeeld. De jongeren krijgen van huis uit weinig stimulans en hebben dikwijls een instabiele gezinssituatie. De ouders kampen bijvoorbeeld met integratie- en financiële problemen. Dat zorgt voor stresssituaties thuis waardoor schoolprestaties achteruit gaan. Van Delden vertelt: ‘Ik wil de jongens met mijn levenservaring ondersteunen en daarmee hun toekomst een positieve wending geven.’ De jongeren komen op straat in contact met Masterboys. Voetbal is het middel om hen te bereiken. Masterboys is uitgegroeid tot De groep waar je bij wilt horen.

Het idee

Sport zorgt voor discipline, verbroedering en doorzettingsvermogen. Masterboys constateerde dat sport ook een goed middel is om de jongeren te motiveren. Wie zijn best doet op school én thuis, krijgt een plekje in het team. Zij moeten bewijzen dat zij het verdienen om met Masterboys mee te spelen. Goed gedrag wordt beloond. Masterboys staat voor wederzijds respect, goed gedrag en tolerantie. Masterboys gaat verder dan voetbal. De jongeren worden begeleid met hun huiswerk, bij het vinden van stageplekken, daarnaast worden ze geholpen bij conflicten en situaties waar ze tegenaan lopen.


Met uw hulp, kennis en creativiteit kunnen de jongeren werken aan een betere toekomst voor henzelf, maar ook voor hun omgeving. U toont maatschappelijke betrokkenheid door het ondersteunen van het project Masterboys. Voor meer informatie en alle (sponsor)mogelijkheden kunt u contact opnemen met stefano@Masterboys.nl of 06 -84292458

 

Specialiteiten van Club Pramisi

Omdat bij Ciub Pramisi kwaliteit en service hoog in het vaandel staan,willen wij dit bereiken door onze flexibiliteit,ruimdenkendheid en respect voor de mensen met wie wij een samenwerking aangaan.

Pramisi’ staat voor een Multi culturele organisatie waarbij een ieder zichzelf kan zijn ongeacht geloof, huidskleur, ras,leeftijd of financiële bagage.

Ons doel is om mensen kennis te laten maken met onze veelzijdigheid.

Pramisi’, is een belofte die aan iedereen waargemaakt kan worden!Gods rijkste zegen, Pramisi